Przetwarzanie odpadów

Dbanie o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego, regulowanym w prawie. Zwłaszcza firmy, działające na terenie całego kraju muszą zwracać szczególną uwagę na utylizację produkowanych odpadów. Ich obowiązkiem jest dostarczenie wszystkich materiałów nie nadających się do wyrzucenia oraz zużytych urządzeń, do odpowiednich punktów.