Przetwarzanie odpadów

Dbanie o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego, regulowanym w prawie. Zwłaszcza firmy, działające na terenie całego kraju muszą zwracać szczególną uwagę na utylizację produkowanych odpadów. Ich obowiązkiem jest dostarczenie wszystkich materiałów nie nadających się do wyrzucenia oraz zużytych urządzeń, do odpowiednich punktów. Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak komputery, drukarki, serwery czy inne maszyny muszą zostać przekazane do zakładu przetwarzania elektroodpadów wraz z odpowiednią dokumentacją.

Jesteśmy profesjonalnym skupem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, który po przyjęciu sprzętu wystawia Kartkę Przekazania Odpadu. Dokument ten jest poświadczeniem, że firma oddająca odpad właściwie nim zagospodarowała. KPO jest dokumentem, który potwierdza przyjęcie odpadu, chroni odbiorcę, w przypadku jakiejkolwiek kontroli. Jako skup odpadów posiadamy wszelkie wymagane zaświadczenia, upoważniające nas do wystawiania dokumentów. Posiadamy także wymagany numer rejestrowy GIOŚ potrzebny przy skupie elektroodpadów.